O Přerovci

Osada Přerovec se nachází jihovýchodním směrem od Suchých Lazců u Opavy v nadmořské výšce kolem 300 m.n.m. Oblastí protéká říčka Sedlinka, na které byla v 80.letech 20.století vybudována vodní nádrž stejného jména. Najdeme ji severním směrem od Přerovce, na okraji obce Suché Lazce. 

Na jih a východ od osady se rozprostírá rozsáhlý les se zříceninou hradu Přerovec. Hrad, založený koncem 13.století, změnil během dvou století osídlení několikrát svého majitele a od roku 1576 je již označován za pustý. Do dnešního dne se dochovaly zbytky příkopu a valu. Celý hradní areál je zalesněný, ale přesto se dá vysledovat jeho původní rozloha cca 50 x 40 metrů. Neznačenou cestou se dá dojít k jeho ruinám. Nejsnazší cesta k areálu je asi po asfaltové cestě údolím bezejmenného potoka od obce Suché Lazce.